1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
gsvar 24.01.2022

Tomáš Alušík, doc., PhDr., Ph.D.

Tomáš Alušík, doc., PhDr., Ph.D. Tomáš Alušík, doc., PhDr., Ph.D.
Doc. PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D.


Tomáš Alušík je absolventem magisterského (2001) a doktorského studia (2005) klasické archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během doktorského studia se také zúčastnil stipendijních pobytů na vídeňské univerzitě (2004) a v Cyprus American Archaeological Research Institute v Nicósii (2005). Po několika letech působení v oblasti managementu kulturního dědictví a památek UNESCO je od roku 2015 zaměstnán na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, kde se v roce 2019 habilitoval v oboru Dějiny lékařství. Tématem jeho habilitační práce byly „Dějiny lékařství a zdravotní stav populace v Řecku před rokem 500 př. Kr.“

Již během magisterského studia se zabýval prehistorií egejské oblasti a Kypru, zejména prehistorickou archeologií Kréty a kykladských ostrovů. Tématem jeho doktorské dizertace byly „Fortifikace na mínojské Krétě a jejich egejské obdoby“. Disertace vyšla v květnu 2007 v anglickém jazyce v oxfordském nakladatelství Archaeopress. V posledních letech se kromě egejské prehistorie (se zaměřením na širší sféru válečnictví) zabývá také 3D rekonstrukcemi archeologických lokalit, dějinami klasické archeologie, a především archeologií medicíny v pravěku a (antickém) starověku, osteoarcheologií a paleopatologií.

V současné době se specializuje zejména na paleopatologii a archeologii medicíny v prehistorickém a klasickém Řecku, a to z interdisciplinárního pohledu, který kombinuje výpověď dochovaných lidských kosterních ostatků a archeologických i literárních pramenů a užívá moderních archeometrických metod. Je hlavním řešitelem projektu re-identifikace a nového zpracování artefaktů z lokalit Asklepieion-Pythion a svatyně Eileithyie na ostrově Paros v Kykladech (Asklepieion of Paros Re-Study Project). Je spoluředitelem (s Dr. Andonisem Vasilakisem, Čestným eforem starožitností Řecka) projektu Porti-Miamou (The Porti-Miamou Project), zaměřeného na povrchovou dokumentaci veškerých dochovaných zbytků architektury, tj. vytvoření nových aktuálních plánů, a menší archeologický povrchový průzkum blízkého okolí dvou prehistorických lokalit na jižní Krétě – Porti a Miamou. Terénní část projektu proběhla v letech 2015 a 2016, zpracování výsledků probíhá od roku 2017.

V rámci své odborné činnosti se Tomáš Alušík pravidelně účastní terénních i muzejních výzkumů v Turecku (Istanbul, 2006-2013) a Řecku (od roku 2007, na 9 ostrovech – Kréta, Evia, Keros a Daskalio, Karpathos, Naxos, Amorgos, Paros a Kato Koufonisi). Aktivně se zúčastnil více jak 35 mezinárodních konferencí (většina z nich v zahraničí – např. v Athénách, Oxfordu, Vídni nebo Herakleionu). Publikoval 1 monografii, podílel se na tvorbě 2 kolektivních editovaných monografií a je autorem více než 40 odborných článků (především v zahraničních časopisech nebo konferenčních sbornících). Vzhledem ke svým interdisciplinárním odborným zájmům se jeho práce objevují v publikacích nejen z oboru archeologie, ale také architektury, lékařství a fotogrammetrie.


Výběr z publikační činnosti:

https://cuni.academia.edu/TomasAlusik

-
Alušík, T., 2007: Defensive Architecture of Prehistoric Crete. BAR IntSer 1637, Archaeopress, Oxford.

- Alušík, T., 2021: Ikonografické prameny k dějinám řecké prehistorické a archaické medicíny (do roku 500 př. Kr.). In: Gogola, M. – Mesiarkin, A. – Daniš, M. (eds.): Historia Medicinae Slovaca VI. Bratislava, pp. 142-172.

- Vasilakis, A. – Alušík, T. – Charamis, P. – Semerád, M. – Šmejda, L. – Kritikopoulou, E. – Alušíková Dostalíková, P. 2019: The Porti-Miamou Project 2015-2016: 2015 Season Preliminary Report. In: Proceedings of the 12th International Congress of Cretan Studies, Heraklion, 21.-25.9.2016. 12iccs.proceedings.gr

- Alušík, T., 2018: Literární prameny k řecké medicíně prehistorického a „temného“ období (do roku 600 př. Kr.) [Literary Sources on Greek Medicine of Prehistoric Era and the ‘Dark’ Age (Before 600 BCE)]. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis LVII (1)/2018, pp. 49-58.

- Alušík, T., 2016: Fortifications of Prehistoric Crete: The Current State of the Research. In: Frederiksen, R. – Müth, S. – Schneider, P. I. – Schnelle, M. (eds.): Focus on Fortifications. New Research on Fortifications in the Ancient Mediterranean and the Near East. Monographs of the Danish Institute at Athens 18, Fokus Fortifikation Studies 2, Oxford and Philadelphia, pp. 53-65.

- Alušík, T., 2015: Skull Trepanations in Bronze Age Greece: An Archaeologist’s View. World Neurosurgery 84, 2, August 2015, pp. 214-217. Doi: 10.1016/j.wneu.2015.02.010. [IF 2.417]

Alušík, T. (with contribution by M. Chalupka and D. Kopernicky), 2011: 3D Virtual Reconstructions of Minoan Rural Sites: The Case of Livari Cheromylia (East Crete). In: Remondino, F. – El-Hakim, S. (eds.): Proceedings of the 4th ISPRS International Workshop 3D-ARCH 2011: “3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures”, Trento, Italy, 2-4 March 2011. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XXXVIII-5/W16 (https://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XXXVIII-5-W16/537/2011/)

 

 

počet zobrazení: 1441 autor: gsvar, poslední aktualizace: gsvar, 24.01.2022
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.