1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
kcerny 21.03.2023

Doktorský studijní program Dějiny lékařství

Kliknutím na nadpis se dostanete k základním informacím o doktorském studijním programu Dějiny lékařství.
kcerny 20.03.2023

Složení oborové rady

 Pod tímto odkazem najdete aktuální složení oborové rady.

kcerny 20.03.2023

Seznam školitelů

Seznam školitelů schválených Vědeckou radou 1. LF UK. Upozorňujeme, že zájemci o přijetí do DSP Dějiny lékařství musí mít výzkumný projekt dopředu projednaný s potenciálním školitelem.

kcerny 20.03.2023

Témata disertačních prací - aktuální nabídka

V této části najdete aktuální seznam témat disertačního výzkumu, která nabízejí naši školitelé. Zájemci o studium mohou přijít i s vlastním návrhem.

gsvar 15.01.2024

Seznam studentů

Na této stránce najdete seznam doktorandů v oboru Dějiny lékařství.

gsvar 20.06.2023

Seznam absolventů

 Zde je seznam absolvantů DSP Dějiny lékařství.

kcerny 16.03.2023

DSP Dějiny lékařství - tematické okruhy ke státní doktorské zkoušce

Zde najdete přehled okruhů ke státní zkoušce v doktorském studijním programu Dějiny lékařství.

 

kcerny 20.03.2023

Předpisy k podobě disertačních prací

Zde si můžete stáhnout některé obecné předpisy týkající se disertačních prací.