1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav dějin lékařství a cizích jazyků

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců

Rok
Příjmení autora:
Řetězec z názvu:
Kód výzkumného záměru:
Kód projektu:
Počet záznamů na stránce:
  
Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Výsledky vyhledávání podle zadaných kritérií:
Pracoviště:  Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty
Pracoviště:  Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty
publikace od 1 do 10 z 575
»   »»

Bareš, Ladislav - Bárta, Miroslav - Smoláríková, Květa - Strouhal, Eugen
Abusir - Spring 2002
In: Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde,roč. 130,č. 2,2003,s. 147-159,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0044-216X,egyptologie.,

Bareš, Ladislav - Dvořák, M. - Smoláríková, K. - Strouhal, Eugen
The shaft-tomb of Iufaa at Abusir at 2001
In: Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde,roč. 129,č. 2,2002,s. 97-108,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0044-216X,dějiny - Egypt.,

Bareš, Ladislav - Strouhal, Eugen
The Shaft-tomb of Iufaa - Season of 1997-98
In: Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde,roč. 127,č. 1,2000,s. 5-14,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0044-216X,historie - přehled výzkumu,

Barnard, Hans - Strouhal, Eugen
Wadi Qitna revisited
In: Annals of the Náprstek Museum Prague,roč. 25,2004,s. 29-55,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0231-844X,archeologie.,

Beran, Aleš
Magister Martinus a jeho spis o paměti
In: Sborník abstrakt,Univerzita Palackého v Olomouci,Olomouc,2005,s. 14-14,abstrakt ve sborníku,GAUK 354/2005,

Beran, Aleš
Ivan Petrovič Pavlov
In: Časopis lékařů českých,roč. 146,č. 2,2007,s. 179-179,XI - biografický článek (životní jubileum, nekrolog) ve vědeckém / odborném časopise,0008-7335,dějiny lékařství,

Beran, Aleš
Materiální podmínky a nepochopení - hlavní limitující faktory efektivní implementace e-learningu do výukových programů kombinovaného studia na vysokých školách
Klúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie II., Ročenka Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove,Prešovská univerzita v Prešove,Prešov,2011,s. 55-60,stať ve sborníku,neverejne-zdroje,

Beran, Aleš
Profil studenta medicíny ve vztahu k výuce řecko-latinské terminologie
O duši medika, Jak vzniká lékař,Triton,Praha,2011,s. 27-31,monografie,neverejne-zdroje,

Beran, Aleš - /
Profil studenta lékařské fakulty ve vztahu k výuce lékařské terminologie
Latinský jazyk, Súčasť odbornej jazykovej prípravy v akademickom prostredí, Zborník príspevkov z konferencie 11. júna 2010,Univerzita Komenského v Bratislave,Bratislava,2011,s. 55-67,stať ve sborníku,neverejne-zdroje,

Blažková Sršňová, Šárka
Möglichkeiten und Grenzen des integrierten Sach- und Fremdsprachenunterrichts
In: Aussiger Beiträge,roč. 3,č. 3,2009,s. 149-159,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1802-6419,_,jine-verejne-zdroje,

Blažková Sršňová, Šárka
Spezifika des fremdsprachlichen DaF-Unterrichts im Bereich der Medizin
LINGUA TYRNAVIENSIS 2009,Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,Trnava,2009,s. 193-198,stať ve sborníku,jine-verejne-zdroje,

Blažková Sršňová, Šárka
Unterrichtsplanung und –vorbereitung als grundlegende Lehrer-Kompetenz im DaF-Bereich – unter dem Aspekt der digitalen Medien
Beiträge zur germanistischen Pädagogik, Band IV,Gaudeamus,Hradec Králové,2009,s. 42-58,stať ve sborníku,jine-verejne-zdroje,

Brabec, Jiří - Buldov, Sergej Vladislav - Cita, Stanislav - Citová, Irena - Němcová, Veronika - Nováková, Zdeňka - Smazalová, Jaromíra
Lidské tělo
Euromedia Group, k.s. - knižní klub,Praha,2008,encyklopedie, kompendium,

Brožová, Štěpánka - Vodenková, Olga
L´ enseignement du français a la 1ére faculté de médecine
In: Sborník statí,Asociace učitelů angličtiny ČR - AUAČR/ATECR,2000,s. 168-168,stať ve sborníku,

Buršíková, Bohdana
Lékařská konsilia Jana Marka Marci z Kronlandu
In: História medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny v kontexte vývoja europskej vedy 20. storočia,Juga,2000,s. 193-195,stať ve sborníku,

Buršíková, Bohdana
Pražská pitva
In: Trendy v medicíně,č. 3,2000,s. 110-112,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1212-9046,Jesseniova pitva,

Buršíková, Bohdana
Historicko-medicínská výročí v roce 2000
In: Časopis lékařů českých,roč. 139,č. 2,2000,s. 55-59,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0008-7335,dějiny lékařství - události - osobnosti,

Buršíková, Bohdana
Actio medica aneb profesní spor Tadeáše Hájka z Hájku
In: Tadeáš Hájek z Hájku,Společnost pro dějiny věd a techniky,Praha,2000,s. 117-124,abstrakt ve sborníku,

Buršíková, Bohdana
Galénos z Pergamu
In: Trendy v medicíně,roč. 2,č. 6,2000,s. 85-87,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,1212-9046,historie medicíny,

Buršíková, Bohdana
Sbírka konsilií císařského lékaře Christophora Guarinoniho
In: Dějiny věd a techniky,roč. 34,č. 1,2001,s. 23-37,I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise,0300-4414,historie.,

publikace od 1 do 10 z 575
»   »»