1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
gsvar 29.04.2020

Prohlášení ÚDLCJ o neobnovení prezenční kontaktní výuky předmětu Základy lékařské terminologie (B00363, B03108, B0392, B01701)

Vážení studenti,

ÚDLCJ se rozhodl, že bez ohledu na postupně uvolňovaná výuková omezení již nebude do konce letního semestru 2019/20 obnovovat standardní kontaktní výuku předmětu Základy lékařské terminologie. Ta bude ve všech studijních oborech dokončena distančním způsobem. Výjimkou jsou případné individuálně vedené kontaktní konzultace.

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků

Mgr. Aleš Beran, Ph.D.
zástupce přednosty pro výuku lékařské terminologie

gsvar 22.04.2020

Aktualizované prohlášení ÚDLCJ ke způsobu zkoušení předmětu Základy lékařské terminologie (B00363, B03108, B0392, B01701)

Vážení studenti,

s ohledem na aktuální vývoj mimořádné výukové situace, zejména pak na skutečnost, že bude pravděpodobně nutné zajistit vedle budoucího prezenčního (kontaktního) zkoušení jeho plnohodnotnou distanční (online) alternativu, která však zároveň nemůže mít z bezpečnostních důvodů podobu písemného testu, rozhodl se ÚDLCJ k výrazné úpravě systému závěrečného zkoušení z lékařské terminologie, a to následovně:

1) Zkouška v obou dvou formách (prezenční, distanční) bude probíhat ústně. Zkušební otázky však budou vždy vycházet ze standardizovaného zkouškového testu, z něhož examinátor provede reprezentativní výběr úkolů, které studentovi předloží. Studenti budou vzápětí bez přípravy ústně odpovídat (řešit testové úkoly). Studentův výkon bude zkoušejícím ihned vyhodnocen.

2) Studenti se budou na zkoušku hlásit prostřednictvím SISu, přičemž bude vždy zřejmé, na jaký typ zkoušky (prezenční, distanční) se registrují.

3) Bude uplatněna zásada, že zkouška proběhne pod vedením příslušného učitele, k němuž student pravidelně docházel na prezenční výuku. Na jeho termíny se tedy bude v SISu přihlašovat.

Chceme také studenty ujistit, že v současné době pracujeme na specifikaci detailů načrtnutého systému. Doufáme rovněž, že budeme schopni přinést v brzké době konkrétnější informace, zejména stanovit konkrétní data zkouškových termínů.

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků

Mgr. Aleš Beran, Ph.D.
zástupce přednosty pro výuku lékařské terminologie

gsvar 12.03.2020

Vítejte na našich stránkách

Vyjádření Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK k opatřením přijatým v souvislosti s epidemií COVID-19

Commentary of the Institute for History of Medicine and Foreign Languages regarding suspension of teaching caused by coronavirus epidemic

(English version follows below the Czech text)


Vážení studenti,

výuka v předmětech poskytovaných naším ústavem bude v následujícím období probíhat bezkontaktně. Vzhledem k tomu, že ústav poskytuje široké spektrum předmětů různého druhu vyžadujících různé způsoby výuky, nebude ústav předepisovat společný postup, ale každou skupinu budou informovat individuálně vyučující, kteří alespoň zčásti nahradí výuku různými formami dálkového studia. Na své vyučující se také obracejte s případnými konkrétními dotazy.

Prosím počítejte s možností posunů či rušení termínů u zkoušek a zápočtů. Situaci budeme řešit v závislosti na délce mimořádných opatření tak, abyste byli co nejméně negativně zasaženi při zachování bezpečnosti zaměstnanců pracoviště.

Máte-li obecné otázky nebo stížnosti, pište na mail karel.cerny@lf1.cuni.cz.

Doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.
přednosta ústavu


Dear students,

The Charles University temporarily suspended teaching in all courses (both compulsory as well as eligible), including courses for the English Parallel.

This step has been taken by the university in order to mitigate impact of COVID-19 epidemic on the population. At the moment we do not have further details, particularly on how long this measure will be in force.

Consequently, all the lessons provided by the institute are canceled. Your teachers are working hard to introduce various forms of distance learning in order to compensate for canceled lessons.

If you have questions, write to your respective teachers or alternatively you can also write to me (karel.cerny@lf1.cuni.cz) or my deputies for Czech (sarka.blazkova-srsnova@lf1.cuni.cz) and Latin (ales.beran@lf1.cuni.cz) respectively.

I apologize for inconvenience and look forward to meeting you again after the restrictions are lifted.

Prof. assoc. Karel Černý
Institute head

pracoviště
DĚJINY LÉKAŘSTVÍ
U Nemocnice 4
121 08  Praha 2

un4.jpg

pracoviště
CIZÍ JAZYKY
Karlovo nám. 40
128 00  Praha 2

faust.jpg