1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
gsvar 18.02.2021

Vítejte na našich stránkách

Vážené studentky a vážení studenti,

výuka většiny předmětů ÚDLCJ v LS 2020/21 bude s ohledem na epidemickou situaci v ČR zahájena distančním způsobem. Případné změny budou oznámeny na webu ústavu a sděleny v kurzech všem našim studentům.

Základním nástrojem pro online komunikaci i výuku ve skupinách a kruzích jsou virtuální třídy v MS Teams. Kontaktní osoby pro jednotlivé předměty a studijní skupiny jsou vyučující uvedení v aktuálním rozvrhu LS, který najdete v SISu.

V případě dotazů se obracejte na přednostu ústavu i jeho zástupce pro živé a neživé jazyky.

Přejeme všem pevné zdraví a hodně energie.

ÚDLCJ

pracoviště
DĚJINY LÉKAŘSTVÍ
U Nemocnice 4
121 08  Praha 2

un4.jpg

pracoviště
CIZÍ JAZYKY
Karlovo nám. 40
128 00  Praha 2

faust.jpg