1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
gsvar 23.09.2021

Vítejte na našich stránkách

Vážené studentky a vážení studenti,

zahájení výuky většiny předmětů ÚDLCJ v ZS 2021/22 je plánováno jako PREZENČNÍ, umožní-li to vývoj epidemické situace v ČR. Pravidla pro výuku na ÚDLCJ se řídí pravidly pro teoretická pracoviště. Případné změny budou oznámeny na webu ústavu a sděleny v kurzech všem našim studentům. Výuka začíná od pondělí 27.9.2021 - s výjimkou některých předmětů - aktuální informace zde (ROZVRH)

V případě přechodu na DISTANČNÍ/HYBRIDNÍ výuku budou základním nástrojem pro online komunikaci i výuku ve skupinách a kruzích virtuální třídy v MS Teams.

Kontaktní osoby pro jednotlivé předměty a studijní skupiny jsou vyučující uvedení v aktuálním rozvrhu ZS, který najdete v SISu.

V případě dotazů se obracejte na přednostu ústavu i jeho zástupce pro živé a neživé jazyky.

Přejeme všem pevné zdraví a úspěšný akademický rok 2021/22.

ÚDLCJ

pracoviště
DĚJINY LÉKAŘSTVÍ
U Nemocnice 4
121 08  Praha 2

un4.jpg

pracoviště
CIZÍ JAZYKY
Karlovo nám. 40
128 00  Praha 2

faust.jpg