1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
gsvar 09.01.2020

B02865 JAZYKOVÝ TANDEM

JAZYKOVÝ TANDEM na ÚDLCJ 1. LF UK

Co je jazykový tandem na 1. LF UK?

Cílem jazykového tandemu (JT) je podpořit výuku češtiny pro studující v angličtině a výuku angličtiny pro studenty v české paralelce (ČP). JT předpokládá, že se studenti (tandemoví partneři – TP) pravidelně schází a během schůzky spolu komunikují v obou cílových jazycích (tj. v češtině a angličtině). Doba používání obou jazyků by měla být vyvážená.


Jak probíhá jazykový tandem na 1. LF UK?

Účast na JT je POVINNÁ pro studenty 2. ročníku AP (anglické paralelky), oborů ALEK a AZUB. JT je součástí předmětu Čeština pro studující v angličtině 3, 4 (kód předmětu B80496). Jazykový tandem (kód předmětu B02865) je VOLITELNÝ předmět pro studenty ČP (všechny ročníky i obory), který se nabízí jako příležitost komunikovat v anglickém jazyce se studenty obdobného oboru.


Výběr – přiřazení tandemového partnera, úvodní setkání:
Tandemoví partneři jsou na ÚDLCJ 1. LF UK v Praze přiřazeni abecedně. Přiřazování tandemových partnerů bude probíhat ve 2. výukovém týdnu, tedy po 7.10. 2019, kdy je ukončen zápis do VP.

Po tomto datu bude také vypsán termín úvodního setkání, kde studenti dostanou informace týkající celé organizace VP. Tandemoví partneři si svá setkání dále organizují sami podle svých časových možností. Mimo jiné, zpracovávají společně pracovní listy (viz dále).

Aktuální info zde:


Úvodní setkání se koná ve středu 16.10.2019 v 17:20 ve velké posluchárně Purkyňova ústavu (Albertov 4).


Je program setkání tandemových partnerů zcela na jejich volbě nebo musí plnit nějaké úkoly?

AP: Studenti 2. ročníku AP dostanou prostřednictvím mailu uvedeného v SISu 6 PRACOVNÍCH LISTŮ k tematickým okruhům: Orientace v nemocnici/na oddělení, Lidské tělo, U doktora / U zubaře, V lékárně, Úrazy a první pomoc, Den v nemocnici. Cílem je úkoly na pracovních listech společně s TP vypracovat a odevzdat v seminářích češtiny (studenti AP) /na konci zimního semestru (studenti ČP).
ČP: Studentům přihlášeným do volitelného předmětu Jazykový tandem budou pracovní LISTY zaslány prostřednictvím mailu uvedeného v SISu. Hodnocení a udělování zápočtů proběhne v zápočtovém, tedy vždy v posledním týdnu zimního semestru příslušného akademického roku.

Aktuální info zde:

Pro zápočet se prosím dostavte se zpracovanými, rukou vyplněnými pracovními listy v anglické verzi včetně docházkového listu v zápočtovém týdnu v následujících termínech:

úterý 21. 1. 2020 12.00 - 12.45
středa 22. 1. 2020 12.00 - 14.00
čtvrtek 23. 1. 2020 12.00 - 14.30

Místo: pracovna lektora, Faustův dům, 2. patro (vchod ze dvora vpravo)Informace a kontakt:

Pro studenty AP - více informací v seminářích češtiny.

Pro studenty ČP - přihlásit se prostřednictvím SIS do VP Jazykový tandem (kód předmětu B02865)


Kontaktní osoba na ÚDLCJ:

Ing. Jana Bílková
jana.bilkova@lf1.cuni.cz


 

počet zobrazení: 9614 poslední aktualizace: gsvar, 09.01.2020
Hodnocení: (hodnotilo 39 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.