1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
gsvar 23.09.2022

Organizace studijního předmětu Cizí jazyk 1, 2 (B02163) a Cizí jazyk 1, 2 (B03034)

 

Organizace studijního předmětu Cizí jazyk 1, 2 (B02163) a Cizí jazyk 1,2 (B03034)

Cílem předmětu Cizí jazyk 1, 2 (B02163) a Cizí jazyk 1, 2 (B03034) je prokázat vstupní úroveň ve zvoleném cizím jazyce, kterou se rozumí ukončená B1 úroveň podle SERR pro jazyky. Tato úroveň je nezbytným předpokladem pro vstup do kurzu odborného cizího jazyka.

ZIMNÍ SEMESTR
Rozsah a examinace: 0/4 - [hodiny/semestr] – ZÁPOČET v ZS
Výuka: neprobíhá!

Vstupní testování: V 1. tt ZS píší studenti VSTUPNÍ TEST (elektronicky, v programu ROGO). Aktuální informace k organizaci vstupních testů – vždy na webu ústavu.
Studenti jsou organizováni dle výsledků vstupního testu takto:

1) Studenti s certifikátem C1-C2 - test nepíšou, udělení zápočtu za předmět. Informace o termínech zapisování zápočtů na webu ústavu.

Je možné v rámci studijního předmětu Cizí jazyk 1, 2 (B02163) a Cizí jazyk 1, 2 (B03034) udělit zápočty oproti předložení akreditovaného atestu od stupně C1 včetně (podle SERR pro jazyky). Atestem se pro tyto účely rozumí jazyková zkouška uvedená v Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který byl stanoven rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze dne 3.9.2019, č.j. MSMT – 24156/2019, jehož úplný soupis v platném znění lze nalézt na webových stránkách MŠMT ČR. Pro účely udělení klasifikace (zápočet LS) studijního předmětu Cizí jazyk 1, 2 (B02163) a Cizí jazyk 1, 2 (B03034) nesmí tento atest přesáhnout dobu 5 let od jeho vykonání, pokud není doba platnosti atestu explicitně omezena (u některých typů jazykových zkoušek, např. u TOEFL či IELTS je platnost certifikátu 2 roky).
V tomto případě studenti nepíší vstupní test z cizího jazyka a zápočty jsou jim uděleny na začátku zimního semestru.

Pro zápis zápočtů zašlete SCAN certifikátu na email: sarka.blazkova-srsnova@lf1.cuni.cz
Zápočty budou zapsány v prvních týdnech zimního semestru do SISu.


2) Studenti s dobrým / požadovaným výsledkem vstupního testu (min 70 %) - udělení zápočtů ZS a LS za předmět, zapíše ÚDLCJ v týdnech po vstupním testu do SISu.


3) Studenti, kteří vstupní úroveň ve vstupním testu neprokáží, mají dva semestry na kompenzaci svých nedostatků. V LS a ve zkouškovém období LS jsou tito studenti opět elektronicky testováni (zápočtový test), mají standardní 3 pokusy na splnění. Pokud nesplní, předmět musí opakovat. Bez jeho splnění se nemohou zapsat do kurzu odborného cizího jazyka (Cizí jazyk 3,4). Informace v době konání testu, mailem v SISu a na webu ústavu.

LETNÍ SEMESTR
Rozsah a examinace: 0/2 Z [hodiny/týden] ZÁPOČET v LS

studenti – viz výše body 1) a 2) obdrží zápočet za studijní předmět již na začátku ZS
dotace hodin LS je využita takto:
testování v průběhu LS (viz studenti v bodě 3), aktuální info na webu ústavu
konzultace ze strany ÚDLCJ
interaktivní přednášky – pro větší skupiny studentů – rozvrh v SISu

kontaktní osoby:

AJ: Zachary H.K. Kendall, B.A. (zac_kendall@yahoo.com)
NJ: PhDr. Šárka Blažková Sršňová, PhD. (sarka.blazkova-srsnova@lfl.cuni.cz)

Ústav dějin lékařství a cizích jazykůpočet zobrazení: 1531 autor: gsvar, poslední aktualizace: gsvar, 23.09.2022
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.