1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
gsvar 15.06.2016

Komentář k výuce předmětů spojených s asijskou medicínou

Čínská medicína a další léčebné systémy Asie – komentář k výuce na 1. lékařské fakultě

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků je institucí s téměř stoletou tradicí, která poskytuje lékařské fakultě servis ve čtyřech základních oblastech: výuce latiny a řečtiny, výuce živých jazyků, historii medicíny a paleopatologii. Mezi našimi zaměstnanci i externími spolupracovníky tedy s výjimkou paleopatologů nenajdete lékaře a z toho plyne, že žádný z našich povinných či volitelných předmětů není přednášen jako klinický.

Proč tedy na ÚDLCJ probíhá výuka zabývající se tradiční čínskou medicínou a dalšími léčebnými systémy Asie? Odpověď vychází z našeho přesvědčení, že moderní lékař se bude stále více pohybovat v globalizovaném světě, kde jeho pacienti budou pocházet ze sociokulturně či geograficky diverzifikovaného prostředí. Posláním lékařské fakulty není jen naučit studenty léčit, ale také o této léčbě komunikovat s pacienty ať již je jejich výchozí postoj k medicíně jakýkoli. Za těchto okolností považujeme za prospěšné, když se budoucí lékaři seznámí s historicku teorií nejen evropské medicíny, ale také systémů neevropských.

V posledních dvou desetiletích se nám podařilo získat velmi dobře kvalifikované externí spolupracovníky, kteří plynně hovoří čínsky a japonsky. V jednom případě jde o absolventa lékařské fakulty. Domníváme se, že toto jsou parametry zajišťující, že studenti, kteří si zvolí naše předměty dostanou kvalitní přehled o tématu, které by jinak objevovali pouze skrze ne vždy spolehlivé mediální kanály, případně by si museli informace získávat samostudiem.

Zmíněné volitelné předměty tedy neučí studenty „asijskou medicínu“ ale „o asijské medicíně“, což je rozdíl. Ostatně, přednášíme také například dějiny evropské medicíny a nikdo nečeká, že by v důsledku toho naši studenti chtěli po absolvování fakulty léčit pouštěním žilou a přikládáním pijavic.Doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Případné dotazy adresujte na: karel.cerny@lf1.cuni.cz

 

počet zobrazení: 3054 autor: gsvar, poslední aktualizace: gsvar, 15.06.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.