1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
gsvar 11.05.2016

Karel Černý, doc., Mgr., Ph.D.

5903

Doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Karel Černý vystudoval magisterský obor Kulturní dějiny na Jihočeské univerzitě, dále absolvoval doktorské studium Dějiny lékařství na 1. lékařské fakultě UK a v roce 2013 se zde ve stejném oboru habilitoval. V současné době je přednostou Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK.


Odborně se zabýval řadou témat: dějinami prostituce, dějinami České psychiatrické společnosti a jejích předchůdkyň, historií jezuitského a dominikánského řádu zejména ve vztahu k dějinám lékařství a v poslední době také dějinami moru a morových epidemií.


V současné době zkoumá historii výživy v raném novověku a především příchod tří nových nealkoholických nápojů – čaje, kávy a čokolády do Evropy.


Výběr z publikační činnosti:

· Karel Černý, Raná vyobrazení anatomické pitvy v Čechách, in: Miloš Grim – Ondřej Naňka – Karel Černý (eds.), Anatomie od Vesalia po současnost, Praha: Grada 2014, s. 61-73.

· Karel Černý, Mor 1480-1730. Epidemie v lékařských traktátech raného novověku, Praha: Nakladatelství Karolinum 2014, 504 s., isbn 978-80-246-2297-2.

· Karel Černý, Monarcha virulentus: Tělo nemocného morem v akademických spisech od konce 14. století do první čtvrtiny 18. století - koncepce, kontinuita a vývoj, in: Milena Lenderová – Vladan Hanulík – Daniela Tinková, Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie, Červený Kostelec: Pavel Mervart 2013, s. 67-109.

· Karel Černý, Dominicans and balneology in the Bohemia and surrounding countries (1650 – 1720), Acta Medico-Historica Adriatica 11, 2013, č. 1, s. 31-44.

· Karel Černý, Magical and Natural Amulets in Early Modern Plague Treatises, Sudhoffs Archiv 97, 2013, č. 1, s. 81-101.


počet zobrazení: 13357 autor: kcerny, poslední aktualizace: gsvar, 11.05.2016
Hodnocení: (hodnotilo 28 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.