1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
gsvar 23.09.2022

Cizí jazyk 1,2 B02163 (VL) a Cizí jazyk 1,2 B03034 (ZL) uznání předmětu a udělení klasifikace za certifikát C1 a C2

Cizí jazyk 1,2 B02163 (VL) a Cizí jazyk 1,2 B03034 (ZL) uznání předmětu a udělení klasifikace za certifikát C1 a C2

Cizí jazyk 1,2 B02163 (VL) a Cizí jazyk 1,2 B03034 (ZL)
uznání předmětu a udělení klasifikace za certifikát C1 a C2
Důležitá informace pro studenty 1. ročníku oboru LEK a ZUB
Možnost uznání předmětu Cizí jazyk 1, 2 (B02163) a Cizí jazyk 1, 2 (B03034)

O uznání studijního předmětu mohou požádat ti studenti, kteří na 1. LF UK, na jiné lékařské fakultě nebo na jiné oborově příbuzné fakultě a univerzitě splnili kurz cizího jazyka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve stejném rozsahu (2 semestry) a se srovnatelným hodnocením (zápočet, zápočet). Zde nutná ŽÁDOST: Uznání zápočtů a zkoušek

Možnost udělení – získání zápočtu v předmětu Cizí jazyk 1, 2 (B02163) a Cizí jazyk 1, 2 (B03034) za certifikát / jazykovou zkoušku C1 a C2

Je možné udělit hodnocení (udělit zápočet LS) u studijního předmětu Cizí jazyk 1, 2 (B02163) a Cizí jazyk 1, 2 (B03034) na základě předložení akreditovaného atestu od stupně C1 včetně (podle SERR pro jazyky). Atestem se pro tyto účely rozumí jazyková zkouška uvedená v Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek, který byl stanoven rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze dne 3.9.2019, č.j. MSMT – 24156/2019, jehož úplný soupis v platném znění lze nalézt na webových stránkách MŠMT ČR. Pro účely udělení zápočtů ve studijním předmětu Cizí jazyk 1, 2 nesmí tento atest přesáhnout dobu 5 let od jeho vykonání, pokud není doba platnosti atestu explicitně omezena (u některých typů jazykových zkoušek, např. u TOEFL či IELTS je platnost certifikátu 2 roky). Studenti, kteří splňují výše uvedené, vstupní test nepíšou, ani se k němu nedostaví.

Pro udělení zápočtů zašlete čitelný SCAN požadovaného dokladu o vykonání jazykové zkoušky. Zde není nutná žádost, sarka.blazkova-srsnova@lf1.cuni.cz

Zápočty budou zapsány v prvních týdnech ZS!

počet zobrazení: 4371 autor: gsvar, poslední aktualizace: gsvar, 23.09.2022
Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.