1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
gsvar 10.11.2016

Uznávání studijních předmětů

Vážení studenti,
zde najdete odkaz na podrobná pravidla pro uznávání Z a ZK z předmětů Základy lékařské terminologie a Cizí jazyk. Prosíme, abyste žádost o oba předměty podávali zvlášť, a to k Základům lékařské terminologie přednostovi ústavu doc. Mgr. Karlu Černému, Ph.D. (karel.cerny@lf1.cuni.cz) a k Cizím jazykům zástupkyni přednostky PhDr. Šárce Blažkové-Sršňové, Ph.D. (sarka.blazkova-srsnova@lf1.cuni.cz). Urychlíte tím jejich vyřizování.
Děkujeme!