1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
gsvar 09.05.2018

Zkoušky z angličtiny pro studenty DSP - informace
Termíny vstupních testů z cizího jazyka (Aj, Nj) pro 1 LEK a PhD studenty LS 2017/18

úterý    20.2.2018 od 13:00
středa  21.2.2018 od 15:00
čtvrtek  22.2.2018, 11:00 -12:30
středa   30.5.2018 od 16:15

Další termíny budou vypsány ve zkouškovém období LS 2017/18 (červen 2018). Informace na webu ÚDLCJ http://udl.lf1.cuni.cz/.

Místo konání: Terminálovna 1.06, U Nemocnice 4, přízemí vpravo
Kontaktní osoba ÚDLCJ: Zachary H.K. Kendall, zac_kendall@yahoo.com