1st Faculty of Medicine Charles University 1st Faculty of Medicine Charles University Institute for History of Medicine and Foreign Languages
gsvar 24.06.2013

Ludmila Hlavackova, Assoc. Prof., PhDr., CSc.

Doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc.

Nar. 8.6.1935 Praha

1953 maturita Drtinovo gymnázium Praha 5

1953-1958 Filozoficko-historická fakulta UK obor historie - titl. prom. historička

1958-září 1961 učitelka v Mladé Boleslavi a v Praze 7

1961-1964 řádná vědecká aspirantka Ústavu dějin lékařství FVL UK

Od roku 1964 vědecká pracovnice tohoto ústavu

1966 titl. kandidátka hist. věd

1967 titl. PhDr.

2003 docentka dějin lékařství


Hlavní výzkumná témata:

Dějin lékařství a zdravotnictví v českých zemích v 18.- 20. století (dějiny lék. fakult, dějiny zdravotních ústavů, dějiny organizace zdravotní služby aj.)

Autorka a spoluautorka 10 knižních publikací ( Dějiny lékařství v českých zemích s P. Svobodným, Praha 2004 oceněny cenou rektora UK, cenou Hlávkovy

nadace a cenou Nadačního fondu dr. P. Janssena).

Autorka téměř 200 odborných statí v českých a německých periodikách a mnoha desítek populárně vědeckých článků.

Členka řady odborných komisí a vědeckých rad.

Členka Sdružení historiků ČR, Společnosti pro dějiny věd a techniky AV ČR, International Society for the History of Medicine, Assotiation for the

European History of Medicine and Health.

Po roce 1990 studijní a přednáškové pobyty v Německu a Rakousku.


number of views: 2872 last modification: gsvar, 24.06.2013
Page ranking: If you think the article is not up-to-date, click here.