1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
25.09.2012

Hana Mášová, PhDr., Ph.D.

 

PhDr. Hana Mášová, Ph.D., odborná asistentka Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků na 1. LF UK, U nemocnice 4, 121 08 Praha 2, tel.: 224965624, e-mail: hana.masova(zavináč)lf1.cuni.cz.

  • Zabývá se dějinami medicíny se zaměřením na československé novověké dějiny: veřejným zdravotnictvím, zdravotní správou, reformami zdravotní péče. Zajímá ji vývoj zdravotnického ústavnictví (léčebny a nemocnice a jejich proměny v průběhu 20. století), sociální medicína a sociálně-zdravotní politika. V letech 1998–2000 byla samostatnou řešitelkou projektu GA UK Síť nemocnic v 1. ČSR: realita a plány;letech 2002–2004 hlavní řešitelkou kolektivního projektu GA UK Proměny československého zdravotnictví ve 20. století: kontinuita a diskontinuita, proklamace a skutečnost. Účastnice mezinárodních projektů Welfare, Health and Society in Change(PhoenixTN), Interwar Health (Iris Borowy), členka European Association for the History of Medicine and Health

  • V nakladatelství Karolinum publikovala monografii Nemocniční otázka v meziválečném Československu (2005) a edici (spolu s E. Křížovou a P. Svobodným) České zdravotnictví - vize a skutečnost. Složité peripetie od plánů k realizaci (2005). Vedle toho uveřejnila řadu článků v českých a zahraničních časopisech a sbornících.

  • Vedle dějin zdravotnictví vyučuje češtinu pro zahraniční studenty 1. lékařské fakulty.


počet zobrazení: 5199 poslední aktualizace: gsvar, 25.09.2012
Hodnocení: (hodnotilo 13 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.