1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
gsvar 11.11.2015

Zasedání oborové rady DSP Dějiny lékařství 10.11.2015

 

Zápis


ze zasedání oborové rady DSP Dějiny lékařství, které se konalo dne 10.11. 2015 od 12.00 hod. v pracovně Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, Karlovo nám. 40, Praha 2


Přítomni:

Doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc.

Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr,

Doc. PhDr. Václav Marek, CSc.

Prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.

Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

Doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.
Prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.

Doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc.

Prof. MUDr. PhDr. Eugen Strouhal, DrSc.

Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.


Omluveni:

Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.

Doc. Jan Janko, CSc.
Doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

I.

Zahájení

Předsedkyně oborové rady prof. PhDr. M. Říhová, CSc. seznámila přítomné členy OR s programem:

- Roční hodnocení plnění ISP za akademický rok 2014/2015

- Podání návrhu žádosti o prodloužení akreditace DSP Dějiny lékařství


II.

Roční hodnocení plnění individuálních studijních plánů studentů DSP za ak.r.2014/2015

Za ak. r. 2014/2015 byli hodnoceni tito studenti:

Ročník

Jméno

Školitel/ka

Hodnocení

1.

MUDr. Jan Pastor

Doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc.

A

2.

Dr. med. univ. Harald Salfellner, Dr.

Doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc.

A

2.

Mgr. Jakub Žytek, M.Phil.

Prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.

A

3.

Mgr. Ing. Kateřina Murtingerová

PhDr. Hana Mášová, Ph.D.

A

3.

Mgr. Renata Vytejčková

Doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

A

5.

PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D.

Doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc.

A

5.

Mgr. Bohdana Divišová

Doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

A

5.

Mgr. Ilona Pavelková

PhDr. Hana Mášová, Ph.D.

A

6.

Mgr. Lucia Hlavenková

Doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc.

A

6.

Mgr. Petr Kolář

PhDr. Hana Mášová, Ph.D.

B

7.

Mgr. Šimon Krýsl

Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

B


Oborová rada se seznámila s plněním ISP jednotlivých studentů a navrženými hodnoceními a schválila je.


III.

Podání návrhu žádosti o prodloužení akreditace DSP Dějiny lékařství
Do konce roku 2015 je třeba vypracovat kompletní materiály k podání návrhu žádosti o prodloužení akreditace doktorského studijního programu Dějiny lékařství.

Členové oborové rady byli seznámeni s požadavky, bylo jim uloženo vyplnění potřebného formuláře a navržení event. dalších požadavků ke vstupu do studia DSP Dějiny lékařství.

V souvislosti s podáním návrhu na prodloužení akreditace požádal prof. MUDr. PhDr. Eugen Strouhal, DrSc. o uvolnění z funkce člena oborové rady ze zdravotních důvodů.
Zapsala: prof. PhDr. Milada Říhová, CSc., v.r.                                                         V Praze dne 10.11.2015

 

počet zobrazení: 589 poslední aktualizace: gsvar, 11.11.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.