1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
gsvar 06.09.2016

Vstupní test z cizího jazyka pro kombinované studium bakalářských oborů v ak.r. 2016/2017


VSTUPNÍ TEST z cizího jazyka pro kombinované studium bakalářských oborů v roce 2016/2017


Vážené studentky, vážení studenti,


v prvním ročníku Vašeho studia absolvujete na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků tyto předměty: Základy lékařské terminologie a Cizí jazyk (můžete volit mezi angličtinou, němčinou a ruštinou). Jazyk zvolte podle svých dosavadních zkušeností, znalostí a dovedností. Všichni studenti budou nejprve otestováni vstupním testem z cizího jazyka podle své volby (je možné psát test i z více jazyků a následně se rozhodnout). Vstupní test má ryze diagnostické účely, slouží ke zmapování Vašich vstupních znalostí a dovedností ve zvoleném cizím jazyce a k uspořádání studijních skupin dle úrovně ovládání jazyka, zejména pak v rámci výuky angličtiny, o kterou má zájem nejvíce studentů.


Na vstupní test není třeba se cíleně připravovat. Pokud však věnujete určitý
čas opakování učiva ze SŠ (popř. vyšších studií), určitě tím podpoříte Vaše následné
studijní úsilí ve studijním předmětu Cizí jazyk.


Vstupní testování proběhne v pátek 16. září 2016 v budově U Nemocnice 4,
č. místnosti 1.06 a 1.07 mezi 11:30-12:30 v přízemí. Je nezbytně nutné mít s sebou
přihlašovací údaje (+ HESLO!!!) do CAS (také SIS atd.), které jste obdrželi
po zápisu do studia.  


Účast na vstupním testu i prezenční výuce je povinná pro všechny studenty.
Omluvy pouze v závažných případech.


Děkujeme a těšíme se na viděnou.


Za Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

PhDr. Šárka Blažková Sršňová, Ph.D. sarka.blazkova-srsnova@lf1.cuni.cz


V Praze 5.9.2016počet zobrazení: 2749 poslední aktualizace: gsvar, 06.09.2016
Hodnocení: (hodnotilo 29 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.