1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
gsvar 20.09.2016

Volitelné předměty- část Cizí jazyky 2016/2017

 

Volitelné předměty - ÚDLCJ - část cizí jazyky od 2016/2017


Další informace v SISu.

Zde organizační a upřesňující informacepro MAGISTERSKÉ STUDIUMpro VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ (3.-6. ročník)


B01259 Další cizí jazyk pro mediky 1,2

Studenti si zvolí ten cizí jazyk (Angličtina, Němčina, Francouzština), který nestudovali v povinném modulu a nesložili z něj zkoušku z cizího jazyka. Předmět se samostatně nerozvrhuje. Zájemci si v rozvrhu (v SISu, viz předmět Cizí jazyk 3,4 B02165) vyberou dle svých rozvrhových možností skupinu 2LEK (2. ročník obor VL) a přiřadí se po dohodě s vyučujícím do skupiny. Podmínky udělení zápočtů jsou v kompetenci příslušného vyučujícího. Podmínkou účasti je minimální znalost cizího jazyka na B1-B2 úrovni dle SERR pro jazyky.pro ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ (2.-5. ročník)


B02325 Cizí jazyk pro zubní lékařství 1, 2 (nově od roku 2016/17)

Studenti si tento kurz zapisují až po splnění anatomie, zpravidla tedy od 2. ročníku. Rozvrh v SISu je pouze pro Angličtinu pod kódem B02325. Němčina a Francouzština se samostatně nerozvrhuje, zájemci o tento kurz se přiřadí ke skupinám 2 LEK (2. ročník, obor VL) - Cizí jazyk 3, 4 B02165 - dle svých časových možností a po dohodě s vyučujícím. Podmínkou účasti je minimální znalost cizího jazyka na B1-B2 úrovni dle SERR pro jazyky.

Důležité upozornění: Předmět B01258 Cizí jazyk pro zubní lékařství 1,2 byl k roku 2016/17 ZRUŠEN.pro BAKALÁŘSKÉ STUDIUM – prezenční forma studia


(1.ročník)


B01349 Základy odborného cizího jazyka 1,2


Tento kurz je určen pro 1. ročník bakalářského studia prezenční
formy všech 5 oborů (ADIKTOLOGIE, ERGOTERAPIE, FYZIOTERAPIE, NUTRIČNÍ TERAPEUT, PORODNÍ ASISTENTKA) jako kurz kompenzující znalosti angličtiny nebo němčiny tak, aby studenti byli schopni absolvovat kurz odborného cizího jazyka - Cizí jazyk B01202 - ve druhém ročníku. Studenti si tento předmět zapíší až na základě výsledků vstupního testu z cizího jazyka
(viz rozpis skupin). Předmět se zpravidla rozvrhuje pouze pro angličtinu, u němčiny záleží na počtu zájemců o tento jazyk – aktuální info vždy na ÚDLCJ.

(2.-3. ročník)


B02254 Angličtina pro terapie


Tento kurz je určen pro studenty bakalářského studia, kteří již splnili zkoušku z předmětu Cizí jazyk (B01202). Kurz je v SISu rozvržen.VŠECHNY OBORY a ROČNÍKY české paralelky


B02865 Jazykový tandem


info ZDE
Students of English Parallel


B82463 Čeština v klinické praxi / Czech in Clinical Practice


This course aims at gaining better knowledge of Czech medical terminology and skills necessary for communication with patients in clinical practice. The English Parallel students (in the 4th-6th year of study) can start in both winter or summer term and will be credited for each part with 2 EC.


počet zobrazení: 1682 poslední aktualizace: gsvar, 20.09.2016
Hodnocení: (hodnotilo 10 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.